Przejdź do treści

Forum

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Jak wypisać się z religii? Podpowiadam!

Religia jest w polskiej szkole przedmiotem dodatkowym, a więc takim, na który uczeń może chodzić, lub nie. Zależy to do jego osiemnastego roku życia od światopoglądu na kwestię wiary jego rodziców, a po uzyskaniu pełnoletności jego samego.

Jak wypisać się z lekcji religii?
Najprościej jest po prostu nie wypełniać na początku roku szkolnego deklaracji o uczęszczaniu syna lub córki na lekcje religii. Jeżeli zmiana zdania przyjdzie w czasie należy po prostu powiadomić dyrektora szkoły poprzez sformułowanie odpowiedniego pisma. Nie ma on prawa jego nie przyjąć i nie zrealizować. Warto powiedzieć, że w polskich szkołach utrzymuje się błędna retoryka, że brak chodzenia na religię automatycznie kieruje dziecko na etykę. Nie jest to prawda: jeżeli taka jest wola rodzica, jego córka lub syn nie muszą chodzić na żaden z tych przedmiotów. Mają wówczas w rubryce „religia/etyka” na świadectwie kreskę, a średnia liczona jest w oparciu o jedną notę mniej.

Jakie są skutki wypisania się z religii?
Jak już wspomniano wyżej, najważniejszym skutkiem jest brak oceny z religii, a co za tym idzie nieliczenie jej do średniej. Czasami zaliczenie religii w szkołach ponadpodstawowych jest równoznaczne z przejściem nauk przedmałżeńskich koniecznych do zawarcia ślubu kościelnego. Oczywiście w takim wypadku uczeń, który się wypisał z religii takowego zaświadczenia nie dostanie. Skutkiem wypisania się z religii są też dwie wolne godziny w tygodniu w porównaniu do reszty klasy (chyba, że dziecko uczęszcza na etykę). Jeżeli religia jest w środku zajęć, szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę na świetlicy. Dobrze by było jednak, żeby przedmiot ten usytuowany zostawał na godzinach skrajnych, aby dziecko mogło przychodzić później lub wychodzić wcześniej do domu.